În perioada de carantină COVID-19 – cursurile de formare profesională se mută în mediul online.

Acte necesare pentru înscrierea la curs:
  • Copie Carte de Identitate
  • Copie certificat de naștere
  • Copie după diploma ultimei instituții de învățământ absolvite
  • Adeverință medicală ”Apt pentru Cursul de Servant Pompier”
Taxa de curs poate fi achitată în două tranșe sau la finalizarea modulului integral.

Servantul pompier face parte din personalul formațiilor de intervenție, salvare și prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență.
Formația de intervenție este o structură specializată, constituită în vederea limitării și înlăturării urmărilor situațiilor de urgență.
Formația de intervenție are în compunere echipaje/grupe de intervenție și/sau echipe specializate.
Echipajele/grupele de intervenție se constituie în funcție de specialitatea pe care o au, precum și în raport de categoriile și tipurile de autospeciale și utilaje mobile utilizate pentru îndeplinirea atribuțiilor.
Echipele specializate sunt constituite, în funcție de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență, pe următoarele domenii principale: incendiu, protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic și suport logistic.

Motivație:
Calificarea de Servant pompier este solicitată pe piața muncii, fiind necesară în vederea constituirii și încadrării serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență și postul acesta va fi regăsit în organigramele multor servicii voluntare/private pentru situații de urgență, după aprobarea standardului.

Condiții de acces:
Persoana care dorește să devină “Servant pompier” trebuie să fie declarată apt medical și psihologic și să corespundă baremelor privind performanțele fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice (testate prin participarea la probe de verificare).

Rute de progres:
Prin participarea la un program de formare profesională specific și prin certificarea competențelor profesionale “Servantul pompier” poate obține calificarea de șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență.

Competente dobandite:

1. Efectuarea activitatilor de pregatire pentru interventie in situatii de urgenta;
2. Desfasurarea activitatilor premergatoare interventiei in situatii de urgenta;
3. Executarea interventiei in situatii de urgenta;
4. Intretinerea mijloacelor tehnice de interventie din dotare;

Meniu