Sarmis Columna în calitate de serviciu extern de prevenire și protecție în domeniul Situațiilor de Urgentă și al Sănătății și Securității Muncii, furnizează servicii în vederea funcționării în depline condiții de legalitate și siguranță, astfel:

I. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ – Documentație întocmită conform Legii 319/6200 și H.G. 1425/2006, realizată după cerințele Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM)

 

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ PERMANENTĂ/PERIODICĂ PENTRU RESPECTAREA CERINȚELOR I.T.M.

 • Completarea fișelor individuale de instructaj referitoare la SSM
 • Efectuarea instructajului SSM: – GENERAL* și PERIODIC**
 • Asistență pe timpul controalelor I.T.M. pentru SSM.
 • Participarea la cercetarea eventualelor accidente de muncă
 • Planificarea și efectuarea trimestrială a controalelor proprii în vederea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, stabilirea măsurilor specifice și urmărirea termenului de realizare
 • Completarea registrelor de evidență a accidentelor de muncă
 • Convocarea și participarea trimestrială la întrunirile comitetului de securitate și sănătate în muncă

II. SITUAŢII DE URGENŢĂ – Documentația este întocmită conform Legii 307/2006 și OMAI 163/2007 fiind realizată după cerințele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)-

INSTRUIRE ȘI ASISTENŢĂ LUNARĂ ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.;
 • Întocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la SU
 • Efectuarea instructajului de SU general, specific locului de muncă și periodic.
 • Întocmire raport anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor
 • Planificarea și testarea capacității de răspuns a salariaților în cazul producerii unor situații de urgenta (2 exerciții/an/locație)
 • Planificarea și efectuarea trimestrială a controalelor proprii în vederea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, stabilirea măsurilor specifice și urmărirea termenului de realizare
 • Asistență pe timpul controalelor P.S.I

Solicită o ofertă personalizată!

Unul din consultanții noștri vă va răspunde în maxim 2 ore.

Meniu