Deși procesul de obținere este anevoios și implică participarea mai multor factori, în ultimii 17 ani am obținut pentru clienții noștri peste 450 de astfel de avize și autorizații  de securitate la incendiu ISU.

I. Sarmis Columna întocmește documente pentru obținerea avizului și / sau autorizației de securitate la incendiu conform OMAI 129/2016 pentru categoriile de construcții menționate în H.G. 571/2016

 1. Scenariu de securitate la incendiu
 • acesta cuprinde informații generale dar și de detaliu cu privire la construcție, instalațiile care deservesc construcția, destinația clădirii și cum influențează acest lucru securitatea la incendiu, amplasamentul acesteia, riscurile existente, etc.
 • documentul estimează condițiile tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinței esențiale securitatea la incendiu.
 1. Referatul verificatorului de proiect pentru îndeplinirea cerinței „C” de securitate la incendiu, după verificarea documentațiilor tehnice, pentru actualizarea conformării la incendiu și ștampilarea acestora
 • Document întocmit de către verificatorul de proiect în care sunt consemnate date de identificare și caracteristicile construcției, împreună cu constatările și observațiile verificatorului rezultate în urma controlului efectuat asupra documentației de proiectare prezentate de către investitor;
 • Atestă corectitudinea soluției adoptate și a rezultatelor consemnate în documentația de proiectare ca urmare a determinărilor și evaluărilor proiectantului în procesul de proiectare.
 1. Depunere/ridicare dosar de/la ISU

II: Prin arhitecții autorizați cu care colaborăm, Sarmis Columna oferă și Servicii de proiectare – arhitectură (întocmire memoriu + relevee arhitectură și întocmire situație propusă arhitectură).

III. In situația în care lucrarea o impune societatea noastră vă pune la dispoziție și servicii de relevare sau proiectare instalații cu rol de protecție împotriva incendiilor :

 1. Iluminat de siguranță
 2. Hidranți interiori
 3. Hidranți exteriori
 4. Sprinklere
 5. Detecție/Alarmare incendiu

Solicită o ofertă personalizată!

Unul din consultanții noștri vă va răspunde în maxim 2 ore.

Meniu