Consultanță Situații de Urgență

 1. Prima pagină
 2. Consultanță Situații de Urgență

Cadrul legislativ amplu referitor la apărare împotriva incendiilor și situațiilor de urgență a condus la o specializare temeinica a experților noștri, astfel încât să oferim companiei sau instituției dumneavoastră cele mai bune soluții.

Experiența în domeniul Situațiilor de Urgență a Sarmis Columna este dovedită de numărul mare de clienți care implementează măsurile de apărare împotriva incendiilor elaborate de către societatea noastră, atât în cadrul instituțiilor precum și în rândul societăților comerciale sau de producție.

Vă putem ajuta la implementarea normelor privind situațiile de urgență prin:

EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU
REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI  ȘI SAU AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU 
 • Referatul verificatorului de proiect pentru îndeplinirea cerinței „C” de securitate la incendiu, după verificarea documentațiilor tehnice, pentru actualizarea conformării la incendiu și ștampilarea  acestora de către verificator autorizat
 • Scenariu de securitate la incendiu.
 • Depunere/ridicare dosar la ISU (doar pentru București și Ilfov)
ÎNTOCMIRE DOCUMENTE OBLIGATORII PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • IDENTIFICARE, EVALUARE ȘI CONTROLUL RISCULUI DE INCENDIU
 • Realizare și depunere spre avizare la ISU a PLANULUI DE INTERVENȚIE
 • Completare FIŞA OBIECTIVULUI
 • Proiectare și afișare PLAN DE EVACUARE PERSOANE;
 • Întocmire PLANULUI DE ORGANIZARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNCĂ
SPRIJIN PENTRU CONSTITUIREA SERVICIILOR PRIVATE/VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (SPSU)
AUDIT PSI
ÎNTOCMIRE ACTE DE AUTORITATE DE CĂTRE POMPIER SPECIALIST
 • Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuții P.S.I.
 • Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate
 • Decizie pentru loc de fumat
 • Instrucțiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu
 • Instrucțiuni de folosire a stingătoarelor și hidranților
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare
 • Măsuri de prim ajutor în funcție de riscurile societății
REDACTAREA TEMATICII DE INSTRUIRE ȘI REALIZAREA PRATICĂ A INSTRUCTAJULUI

Luați legătura cu un consultant!

Ne puteți contacta telefonic instant sau folosind formularul de contact.

Protecție Civilă

Deoarece protecția civilă este o componentă importantă a sistemului de securitate națională, activitățile de această natură fac obiectul unor măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, reglementate în special de Legea 481/2004. Scopul acestei legi este stabilirea unui fond comun în ceea ce privește prevenirea și reducerea riscurilor de producere a dezastrelor, protecția populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării efectelor acestora.

În cadrul compartimentului de protecție civilă, Sarmis Columna vă oferă:

 1. Întocmire și actualizare documentație SEVESO
 2. expertiză în elaborarea de instrucțiuni, manuale, proceduri și materiale informative referitoare la protecția civilă
 3. studii de caz referitoare la situații care necesită implementarea unor practici optime și eficiente de protecție civilă
 4. proiectare si autorizare adăposturi ALA

Luati legatura cu un consultant la (+40) 721.226.952 sau prin Email la office@sarmiscolumna.ro

Meniu